Pembacaan Yasin dan Tahlil

dalam rangka peningkatan imam dan taqwa terhadap Semua warga sekolah, maka dari itu pihak sekolah mengadakan pembacaan yasin dan tahlil guna meningkatkan iman dan taqwa pada peserta didik